INTERCUBE

świat multimediów

Mulitimedia Technologie dotykowe

Technologie multimedialne – rodzaje i zastosowanie

Technologie multimedialne to jedna z najpopularniejszych i ciągle rozwijających się dziedzin informatyki. Technologie umiejętnie łączą w sobie obrazy, teksty, dane dźwiękowe, wideo, animacje oraz inne efekty animacyjne. Współczesne multimedia często wykorzystują technologie dotykowe.

Rodzaje technologii multimedialnych

Jednym z podstawowych podziałów technologii multimedialnych jest podział na:

  • technologie ogólne, do których zaliczyć można przede wszystkim  terminale interaktywne, czy niektóre formy prezentacji;
  • technologie indywidualne, które najczęściej odnoszą się do indywidualnych stacji roboczych oraz komputerów, wykorzystywanych przede wszystkim do zarządzania dokumentacją różnego typu.

Technologie można klasyfikować, mając również na względzie grupę docelową, do której są skierowane. W takim przypadku podział wygląda następująco:

  • technologie przeznaczone dla profesjonalistów
  • technologie przeznaczone dla przeciętnego konsumenta.

W obu przypadkach do tej klasyfikacji można zaliczyć przede wszystkim multimedialne przestrzenie robocze, ale również systemy które nie są wykorzystywane przez koneserów (sprawdzające się przede wszystkim w miejscach publicznych).

W jaki sposób jeszcze można podzielić znane obecnie technologie multimedialne?

Można wyróżnić również:

  • technologie do użytku interaktywnego (wu najczęściej wykorzystywane są urządzenia wyposażone w ekrany dotykowe),
  • technologie do użytku nieinteraktywnego,
  • technologie do wykorzystania na miejscu,
  • technologie do wykorzystania na odległość.

Zastosowanie technologii multimedialnych

Zastosowanie multimedialnych, ze względu na ogrom jej typów jest niezwykle szerokie. Mając na uwadze ciągły jej rozwój, z biegiem czasu może być ono jeszcze większe.

Najczęściej stosowane są jednak w przemyśle twórczym oraz reklamie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wiele środków masowego przekazu wykorzystywanych w reklamach produktów czy usług to właśnie multimedia.

Multimedia sprawdzają się w zastosowaniu również w rozrywce i sztukach pięknych. Szczególnie widoczne są w efektach filmowych czy tworzonych animacjach. Również producenci gier coraz częściej sięgają po technologie multimedialne. Istnieją nawet specjalni multimedialni artyści, których działalność opiera się na łączeniu odmiennych technik, dzięki którym mogą oni wchodzić w interakcje ze swoimi widzami i obserwatorami.

Kolejnym obszarem, w którym techniki multimedialne są często stosowane, jest edukacja. Doskonale sprawdzą się w wykorzystaniu nie tylko w szkołach czy przedszkolach, ale również  będą doskonałym wsparciem przy tworzeniu różnego typu komputerowych kursów szkoleniowych.

Technologie multimedialne stosowane są również w tak istotnych dla człowieka dziedzinach jak medycyna. Pomagają przede wszystkim w szkoleniach lekarzy, którzy dzięki takim rozwiązaniom mogą uczestniczyć w wirtualnych operacjach, pogłębiając przy tym swoją wiedzę i poprawiając umiejętności.